วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

7 ก.ค. 2022 14:44:15 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 122
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ขอเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาผ่านระบบลงนามออนไลน์ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. Application Smart อสม. 2. เว็บไซต์ อสม.com 3....

กำหนดการโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ปรจำปี พ.ศ.2565

8 มิ.ย. 2022 14:10:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 197
                นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ อบต.ม่วงสามสิบ ดำเนินการออก...

ประชาสัมพันธ์ วันรวบรวมนำส่งขยะอันตรายชุมชน

5 เม.ย. 2022 09:41:53 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 118
                     องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากจังหวัดอุบลราชธานีและองค์กา...