โครงการเต้นแอโรบิคสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ประจำปี 2567

11 มิ.ย. 2024 10:25:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 39
                        องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุข...

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ เปิดให้บริการประชาชนออนไลน์ (E-service)

28 ก.ย. 2023 14:25:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 37
        ขอเชิญประชาชนตำบลม่วงสามสิบ  สามารถขอรับบริการด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ผ่านระบบ E-Service ทาง https://www.muangsamsib.go.th/file/index