องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ
ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
Tel: 045-489-427
Fax: 045-489-516
E-Mail: saomuang30@gmail.com
นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ โทร..........
นายทองศรี กำพุฒ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ โทร..........
นายสาคร โคตรภัทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ โทร..........
นางศศิวงศ์ พิณโท เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ โทร..........

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE