ปรับปรุงล่าสุด 24 ธ.ค. 2021 02:51:48 1,123


ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบได้ทางไหนบ้างคะ
ตอบ   045-489-427  ;      [email protected] ; [email protected]

 

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ คืออะไรคะ
ตอบ:   "เศรษฐกิจนำ  การศึกษาดี  มีคมนาคมสะดวก  มุ่งพัฒนาสังคม"

 

ถาม: ถ้าต้องการร้องเรียนสามารถร้องเรียนทางช่องทางไหนได้บ้างคะ 
ตอบ:  1.  ร้องเรียนกับท่านายกโดยตรง  -
          2.  ร้องเรียนผ่านช่องทางของเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ที่  https://www.muangsamsib.go.thดยคลิกที่นี่  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ถาม : อยากทราบที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ที่ไหนคะ 
ตอบ: ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี   045-489-427  หรือ

       สามารถคลิกที่ลิงค์นี้ เพื่อดูเส้นทางมายัง อบต.ม่วงสามสิบ ได้เลยคค่ะ คลิกลิงค์นี้เพื่อดูเส้นทาง