ปรับปรุงล่าสุด 13 พ.ค. 2021 03:38:12 2,404

 

ประชากร

จำนวนประชากรปี  2561  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ จำนวน   12   หมู่บ้าน

หมู่ที่

บ้าน

ประชากรชาย

ประชากรหญิง

ประชากรรวม

จำนวนครัวเรือน

ผู้ปกครองหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน

1

ม่วงสามสิบ

277

269

546

313

นางรัตนี  ธิบูรณ์บุญ

2

หนองหัวลิง

200

177

377

89

นายสมพงษ์   สาลี

3

โนนค้อ

234

223

457

108

นายกิตติกร  คำสอน

4

หนองขอน

150

156

306

104

นายประคอง   สีแดง

5

ม่วงสามสิบ

176

175

351

255

นายทรงศักดิ์  นิยมคุณ (กำนัน)

6

ตำแย

348

334

682

189

นายสอน   กุลพรม

7

เหล่าข้าว

478

494

972

241

นายอ่อนสา  การะเกษ

8

เทพา

542

549

1,091

322

นายจำนงค์   สายสั้น

9

ดอนยูง

209

199

408

113

นายธีระศักดิ์  ประวิง

10

ม่วงสามสิบ

177

178

355

326

นายสมจิต  สุขเลิศ

11

ตำแย

329

304

633

188

นายหอม  สมานชื่น

12

ม่วงสามสิบ

181

185

366

209

นายสมศักดิ์  ทิพพันธ์

รวม 12 หมู่บ้าน

3,301

3,243

6,544

2,457