ปรับปรุงล่าสุด 25 ก.พ. 2021 16:47:18 265

 

คำขวัญ อบต.ม่วงสามสิบ

วัดป่าวิเวกคู่บ้าน

มีงานบุญพระเวส         การเกษตรยั่งยืน

ผลิตข้าวปลอดสารพิษ       ธุรกิจผ้ากาบบัว