ระงับเหตุเพลิงไหม้ หมู่ที่ 5

1 ก.พ. 2023 09:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 111
                 นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธ...

เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ทุ่งนา บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ

31 ม.ค. 2023 15:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 74
                 นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ได้มอบหมายให้ นายเจษฏา พรมหล่อ นักป้องกันสาธารณ...

รวบรวมขยะอันตรายชุมชนภายในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ

24 ม.ค. 2023 10:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 61
                      นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ และ นางอรนิตย์ โล...

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างจุดที่ชำรุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน และผู้ที่สัญจรไปมา ม.9

18 ม.ค. 2023 10:10:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 68
                    นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ และ นางอรนิตย์ โลหะอุดม ปลั...

เข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงพลังความสามัคคี และปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

10 ม.ค. 2023 10:05:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 83
                   นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ, สมาชิ...

ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

3 ม.ค. 2023 09:10:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 76
                      นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางอรนิตย์...

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

3 ม.ค. 2023 09:05:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 44
                    องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ นำโดยนายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่ว...

พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองอำเภอม่วงสามสิบ

26 ธ.ค. 2022 14:10:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 51
                 นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองอำเภอม่วงสาม...

พิธีทำวัตรสวดมนต์ เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อหลอมจิต รวมใจ ในโอกาสก่อสร้างศาลหลักเมืองม่วงสามสิบ

23 ธ.ค. 2022 10:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 79
                   นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ม่วงสามสิบ หัวห...

ตัดหญ้าข้างทางและวัชพืชบริเวณไหล่ทาง ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยูง หมู่ที่ 9

19 ธ.ค. 2022 10:20:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 112
                  นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้า​ที่ อบต.ม่วงสามสิบ...

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในเขตพื้นที่ตำบลม่วงสามสิบ ม.1 ม.5 ม.10

30 พ.ย. 2022 10:20:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 35
          นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ และ นางอรนิตย์ โลหะอุดม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ มอบหมายให้พนักงานกองช่างและ...