ท่านสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมียัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ
  3. ทางโทรศัพท์ 045 489 427 (วันและเวลาราชการ)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง