วันรวบรวมนำส่งขยะอันตรายชุมชน

18 ก.ค. 2023 14:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 192

                                      จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งวันรวบรวมนำส่งขยะอันตรายชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ตามโครงการคืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ จะดำเนินการเก็บรวบรวมขยะอันตรายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนของหมู่บ้าน ภายในตำบลม่วงสามสิบ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน