วันรวบรวมนำส่งขยะอันตรายชุมชน

18 ก.ค. 2023 14:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 87
                                      จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งวันรวบรวมนำส่งขยะอันตรายชุมชน ครั้งที่ 2 ประ...

ประกันสังคม มาตรา 40 หลักประกันสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

18 ก.ค. 2023 14:05:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 52
  ประกันสังคม มาตรา 40 หลักประกันสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

การยื่นลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”

11 ก.ค. 2023 10:25:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 60
การยื่นลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” 1.ดาวน์โหลด App เงินเด็ก และ App D.DOPA /ThaiID     ระบบ ios ดาวน์โหลดผ่าน App Store     ระบบ Androi...

พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 1 (91/2566)

5 เม.ย. 2023 13:25:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 103
พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 1 (91/2566)  

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

20 ก.พ. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 179
ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์   สารคดีเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   EP1 การรับสุนัขไร้บ้านเข้าสู่ศูนย์...