องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ขอเชิญชวนพี่น้องตำบลม่วงสามสิบ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

11 พ.ย. 2021 17:45:12 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 61