โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

7 ก.พ. 2020 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ม่วงสามสิบ 1,809

         โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ วอทยาศาสตร์-ตณิจศาสตร์ (AP) ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องแนะแนว อาคารเรียนที่ 2 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี