โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกถนนม่วงสามสิบไปอำเภอพนา (กม.2) - ถนนม่วงสามสิบไปบ้านน้ำคำน้อย

8 ม.ค. 2020 10:40:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ม่วงสามสิบ 153