ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบต. ต้องยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในการเลือกตั้ง

9 ธ.ค. 2021 14:02:35 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 66

 

 

แบบยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อบต. 64