ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

4 ธ.ค. 2020 10:45:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ม่วงสามสิบ 270