กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

28 เม.ย. 2022 17:00:52 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ม่วงสามสิบ 204