การเน้นย้ำปฎิบัติตามมาตรการควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อไสรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

31 ส.ค. 2021 09:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 70