การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

8 ธ.ค. 2020 16:25:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ม่วงสามสิบ 108