การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

28 พ.ย. 2022 11:22:32 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 155