อบต.ม่วงสามสิบ ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านเทพา หมู่ที่ 8 จำนวน 2 จุด และบ้านดอนยูง หมู่ที่ 9 จำนวน 4 จุด

3 ต.ค. 2022 09:40:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 15
นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ อบต.ม่วงสามสิบ ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านเทพา หมู่ที่ 8 จำนวน 2 จุด และบ้านดอนยูง หมู่ที่ 9 จำนว...

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ดำเนินการตัดกิ่งไม้ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอนยูง เพื่อให้เกิดความปลอยภัยในชุมชน

27 ก.ย. 2022 09:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 24
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ดำเนินการตัดกิ่งไม้ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอนยูง เพื่อให้เกิดความปลอยภัยในชุมชน

โครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2565

2 ก.ย. 2022 10:45:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 60
                                 นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ พร...

ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 12

22 ส.ค. 2022 10:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 58
           นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ อบต.ม่วงสามสิบ ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณ...