พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด ศาสนสถาน สถานศึกษา ชุมชน/หมู่บ้าน และภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่

22 ก.ย. 2023 10:05:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 197

                           องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ โดยนายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด ศาสนสถาน สถานศึกษา ชุมชน/หมู่บ้าน และภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน