ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนจากเหตุลมพายุ

22 ก.ย. 2023 14:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 204

                   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การอำนวยการของ นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ และ นางอรนิตย์ โลหะอุดม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ได้เข้าดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนจากเหตุลมพายุ บริเวณถนนเส้น บ้านหนองขอนไปม่วงสามสิบ เพื่อเปิดทางให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเป็นปกติ