เข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงพลังความสามัคคี และปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

10 ม.ค. 2023 10:05:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 62

                   นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ, สมาชิกสภา อบต., พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงพลังความสามัคคี และปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ