พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองอำเภอม่วงสามสิบ

26 ธ.ค. 2022 14:10:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 26

                 นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองอำเภอม่วงสามสิบ โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชวชิโรดม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูศรีธรรมวิบูล เจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ คณะสงฆ์ นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ