พิธีทำวัตรสวดมนต์ เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อหลอมจิต รวมใจ ในโอกาสก่อสร้างศาลหลักเมืองม่วงสามสิบ

23 ธ.ค. 2022 10:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 61

                   นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ม่วงสามสิบ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.ม่วงสามสิบ ร่วมกันประกอบพิธี

พิธีทำวัตรสวดมนต์ เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อหลอมจิต รวมใจ ในโอกาสก่อสร้างศาลหลักเมืองม่วงสามสิบ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

จัดทำโรงทาน อบต.ม่วงสามสิบให้แก่ประชาชนทุกท่านที่ร่วมในพีธี

โดยมี พระเดชพระคุณ พระครูศรีธรรมวิบูล เจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ นายทวีชัย ศรีลับศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอม่วงสามสิบประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบ และประชาชนในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ ณ ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ