ตัดหญ้าข้างทางและวัชพืชบริเวณไหล่ทาง ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยูง หมู่ที่ 9

19 ธ.ค. 2022 10:20:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 218

                  นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้า​ที่ อบต.ม่วงสามสิบ เข้าดำเนินการ​ ตัดหญ้าข้างทางและวัชพืชบริเวณไหล่ทาง ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยูง หมู่ที่ 9 เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพสองข้างทาง​ ​เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน สัญจรไป- มา