ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในเขตพื้นที่ตำบลม่วงสามสิบ ม.6 และ ม.9

2 พ.ย. 2022 10:10:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 42

                นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ และ นางอรนิตย์ โลหะอุดม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ มอบหมายให้พนักงานกองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในเขตพื้นที่ตำบลม่วงสามสิบ