ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ เรื่อง ราคาประเมินทึนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราการจัดเก็บฯ ประจำปี 2565

13 ม.ค. 2022 11:08:10 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 29