การกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

13 ม.ค. 2022 10:15:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 24