โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

3 ม.ค. 2023 09:05:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 20

                    องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ นำโดยนายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ประธานสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ บูรณาการร่วมกับ อำเภอม่วงสามสิบ สภ.ม่วงสามสิบ กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำหมู่บ้าน ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่ตำบลม่วงสามสิบ โดยมีจุดตรวจหลักบริเวณถนนชยางกูร กิโลเมตรที่ ๒๙ - ๓๐ (ดอนปู่ตา บ้านเทพา หมู่ที่ ๘) และด่านชุมชนถนนม่วงสามสิบ - เขื่องใน (บริเวณบ้านหนองขอน หมู่ที่ ๔) ในการปฏิบัติตามมาตรการ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ