โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสามแยกถนนม่วงสามสิบไปบ้านน้ำอ้อม - หลังสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ หมู่ 12 บ้านม่วงสามสิบ

13 ธ.ค. 2018 17:55:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ม่วงสามสิบ 123