อัตราปรับไหมและมาตรการอื่นต่อผู้ละเมิดกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเช้า-ออกและคุ้มครองคนต่างประเทศใน สปป.ลาว

27 เม.ย. 2021 18:13:04 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 145