มาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการกำหนดมาตรการผ่อนคลาย เพิ่มเติม

16 มี.ค. 2021 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 149