ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการยืดอายุและการจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการ 3Rs เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบมีส่วนร่วม

29 ก.ค. 2021 11:15:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 155