ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ

6 ต.ค. 2021 20:01:25 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 159