ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

3 ม.ค. 2023 09:10:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 57

                      นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางอรนิตย์ โลหะอุดม ปลัดอบต.ม่วงสามสิบ สมาชิกสภา อบต.ม่วงสามสิบ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.ม่วงสามสิบ ร่วมกิจกรรม ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ทำบุญเลี้ยงเพลพระ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร ตลอดจนเพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป