ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม “ชีวิตปกติวิถีใหม่ ทำความดีด้วยหัวใจ สู้ภัยโควิด เว้นระยะห่าง ลดการสร้างขยะ”

25 พ.ค. 2021 16:51:53 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 125