ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างจุดที่ชำรุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน และผู้ที่สัญจรไปมา

26 ธ.ค. 2022 10:10:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 24

                        นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ และ นางอรนิตย์ โลหะอุดม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างจุดที่ชำรุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน และผู้ที่สัญจรไปมา ภายในเขตพื้นที่ตำบลม่วงสามสิบ