ขอความร่วมมือให้ข้อมูลการสำรวจภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

28 มิ.ย. 2021 20:53:19 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 115