การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565

3 พ.ค. 2022 13:21:24 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ม่วงสามสิบ 482