การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 12)

14 มิ.ย. 2021 18:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 106