การกำหนดมาตรการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) ในการจัดงานศพ

10 ก.ย. 2021 13:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 67