ข้อมูล ITA
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**

มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขต อบต.ม่วงสามสิบ
มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขต อบต.ม่วงสามสิบ
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ๑๓:๔๘:๓๘ น.
โครงการรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยบนหลัก 3Rs ประจำปีงบปรัมาณ 2562
โครงการรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยบนหลัก 3Rs ประจำปีงบปรัมาณ 2562
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๒ กันยายน ๒๕๖๒ ๑๐:๔๑:๐๐ น.
อบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
อบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑๐:๕๐:๓๘ น.
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑๐:๔๑:๓๕ น.
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑๐:๒๖:๕๑ น.
นำส่งขยะอันตรายชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นำส่งขยะอันตรายชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑๔:๐๒:๔๑ น.
Kick off โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
Kick off โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑๔:๓๔:๐๙ น.
แห่เทียนพรรษา อำเภอม่วงสามสิบ
แห่เทียนพรรษา อำเภอม่วงสามสิบ
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑๔:๐๙:๕๔ น.
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑๓:๕๕:๑๘ น.
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ม.8 บ้านเทพา
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ม.8 บ้านเทพา
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑๐:๕๓:๓๒ น.
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2562
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2562
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑๐:๓๙:๓๓ น.
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๐๙:๕๒:๔๕ น.
การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑๒:๕๙:๔๒ น.
โครงการอบรมการคัดแยกขยะสำหรับเด็กและเยาวชน
โครงการอบรมการคัดแยกขยะสำหรับเด็กและเยาวชน
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑๔:๑๑:๕๔ น.
จิตอาสา ทำความสะอาด เพื่อถวายเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก
จิตอาสา ทำความสะอาด เพื่อถวายเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๐๙:๓๓:๔๘ น.
ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๓๖:๔๑ น.
โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง
โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๕:๕๑:๓๖ น.
กีฬา อบต.ม่วงสามสิบ ต้านยาเสพติด 2562
กีฬา อบต.ม่วงสามสิบ ต้านยาเสพติด 2562
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๐:๐๑:๐๖ น.
โครงการฝึกอบรมสร้างวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมสร้างวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑๑:๓๔:๓๐ น.
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๑๐:๓๖:๕๘ น.
โครงการ
โครงการ "ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย"
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๑๓:๓๒:๐๙ น.
อบรม ผู้จัดการหน่วยเลือกตั้งโดย กกต.
อบรม ผู้จัดการหน่วยเลือกตั้งโดย กกต.
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑๓:๑๑:๓๐ น.
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเชิงสร้างสรรค์
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเชิงสร้างสรรค์
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ๐๙:๔๗:๐๐ น.
Kick off
Kick off "อุบลราชธานีเมืองสะอาด คิดก่อนใช้ แยกก่อนทิ้ง"
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๑๔:๑๗:๔๔ น.
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๑:๑๖:๑๗ น.
กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๑๑:๑๐:๑๕ น.
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2561
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๑๑:๓๖:๔๑ น.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโยคะเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโยคะเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๑๒:๐๔:๑๒ น.
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๑๓:๓๔:๓๐ น.
โครงการฝึกอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการฝึกอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๐๙:๓๗:๐๕ น.
โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๑๐:๔๑:๐๗ น.
โครงการรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยบนหลัก 3Rs ประจำปี 2561
โครงการรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยบนหลัก 3Rs ประจำปี 2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๑๕:๒๓:๕๘ น.
โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยภิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยภิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๑๐:๕๖:๓๕ น.
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๑๐:๒๙:๔๖ น.
สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (สะอาด,สะดวก)
สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (สะอาด,สะดวก)
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๐๙:๕๖:๒๔ น.
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลม่วงสามสิบ ห่างไกลยาเสพติด
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลม่วงสามสิบ ห่างไกลยาเสพติด
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๐๙:๒๘:๕๙ น.
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี