อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**

ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์

เมื่อ 2013-09-02 08:29:00 (อ่าน 904 ครั้ง)
 เชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลม่วงสามสิบของเรา

แสดงความคิดเห็น

กรุณา เข้าสู่ระบบ จึงจะแสดงความคิดเห็นได้ หรือ สมัครสมาชิก หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก

ความเห็นที่ 3
มีอยู่นะครับ ประมาณเดือนสิงหาคมครับ
เมื่อ: 2016-06-10 10:42:45 โดย: อบต.ม่วงสามสิบ

ความเห็นที่ 2
ปีนี้จะมีการแข่งขัน วิ่งมาราธอนอีกไหมครับ ปีที่แล้วไปวิ่งสนุกดีครับ
เมื่อ: 2016-06-07 14:21:22 โดย: กาสะลอง อินฐา

ความเห็นที่ 1
เกี่ยวกับการสอบที่ผ่านมาบัญชีผู้สอบผ่านโลธหรือยังค่ะ
เมื่อ: 2014-06-20 13:57:00 โดย: นางนภสร นามเสนา
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี