ข้อมูล ITA
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**

แจ้งข่าว ร้องเรียน ร้องทุกข์

ร่วมกันแจ้งข่าวสาร งานบุญต่างๆ และ สามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์นี้ได้
กระทู้ โดย เมื่อ อ่าน ตอบ
ซ่อมถนนและวางท่อระบายน้ำ หมู่12 somkarn ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๑๕:๑๘:๓๕ น. 92 1
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเทพา หมู่ 8 kanokkan ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๑๔:๕๓:๔๓ น. 114 1
ถนนขาด ทำให้สัญจรไปมาไม่ได้ สมหมาย ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๐:๑๙:๕๓ น. 295 1
ขอความอนุเคราะห์วางท่อระบายน้ำ gongya ๐๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๐:๔๐:๒๖ น. 502 2
ขอโคมไฟฟ้าแสงสว่าง worrajuck ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑๑:๒๑:๑๒ น. 257 1
ขอไฟฟ้าแสงสว่าง กุลณัฐ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑๐:๑๔:๒๐ น. 292 1
รถขยะ Mane ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑๑:๓๐:๔๔ น. 282 3
ถนนมีน้ำท่วมขัง Runda ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑๑:๐๗:๕๑ น. 273 2
ไฟฟ้าแสงสว่าง หมู + อ้วน ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๑๐:๕๕ น. 351 2

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี