ข้อมูล ITA
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ม.8 บ้านเทพา
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ม.8 บ้านเทพา
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2562
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2562
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการอบรมการคัดแยกขยะสำหรับเด็กและเยาวชน
โครงการอบรมการคัดแยกขยะสำหรับเด็กและเยาวชน
จิตอาสา ทำความสะอาด เพื่อถวายเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก
จิตอาสา ทำความสะอาด เพื่อถวายเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก
ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง
โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง
กีฬา อบต.ม่วงสามสิบ ต้านยาเสพติด 2562
กีฬา อบต.ม่วงสามสิบ ต้านยาเสพติด 2562
กระดานข่าว ถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กระดานถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามข้อมูลต่างๆ กับทางองค์การบริหารส่วนตำบล แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ อบต. ร่วมสรรสร้างและพัฒนาอย่างสร้างสรร โดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
กระทู้ โดย เมื่อ อ่าน ตอบ
ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ อบต.ม่วงสามสิบ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๘:๒๙:๐๐ น. 992 8

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี