ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ

เข้าสู่เว็บไซต์

ภาพและพื้นหลังจาก http://www.dla.go.th/