ประชาสัมพันธ์ โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปี 2559-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ๐๙:๕๐:๔๔ น.)   ขอเชิญร่วมงาน ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ๑๓:๕๐:๐๐ น.)   อบต.ม่วงสามสิบ ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 -ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ๑๑:๓๔:๑๐ น.)   ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ๑๕:๒๔:๑๒ น.)   ตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ๑๔:๐๕:๕๓ น.)   ประชาสัมพันธ์ แผนการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เชิงรุก)-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๑๖:๐๙:๕๖ น.)   ประมาณราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่1 สายชยางกูร-วัดป่าวิเวกธรรมชาน์-ประกาศสอบราคา (เมื่อ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๐๙:๔๖:๕๒ น.)   ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๑๑:๐๒:๔๑ น.)   ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๑๐:๕๒:๒๕ น.)   คู่มือบริการประชาชน-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๑๗:๐๕:๔๔ น.)   ข้อบัญญัติปี 2559-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๑๐:๑๐:๕๕ น.)   ประมาณราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6-ประกาศสอบราคา (เมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ๑๑:๑๓:๒๖ น.)   วิ่งมินิมาราธอน สร้างเสริมสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ๑๔:๕๐:๔๙ น.)   ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12-ประกาศสอบราคา (เมื่อ ๐๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ๑๕:๓๗:๑๐ น.)   ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 -ประกาศสอบราคา (เมื่อ ๐๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ๑๕:๓๕:๓๙ น.)   ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 -ประกาศสอบราคา (เมื่อ ๐๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ๑๕:๒๗:๒๓ น.)   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2558-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๑๐:๑๑:๔๓ น.)   ประมาณราคาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านเทพา-ประกาศสอบราคา (เมื่อ ๐๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๐๙:๔๖:๒๓ น.)   ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8-ประกาศสอบราคา (เมื่อ ๐๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๐๙:๔๔:๑๕ น.)   ประมาณราคาก่อสร้าง วางท่อเมนประปา ม.7-ประกาศสอบราคา (เมื่อ ๐๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๐๙:๔๒:๑๒ น.)   ประชาสัมพันธ์ โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน 2558-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๔:๓๙:๔๗ น.)   ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๔:๓๘:๕๒ น.)   ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๗:๕๙:๓๘ น.)   ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๗:๕๙:๐๔ น.)   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๗:๕๘:๓๒ น.)   อบต.ม่วงสามสิบ จัดทำเว็บไซต์ใหม่-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๗:๕๕:๓๗ น.)
 
ปลัดอบต.ม่วงสามสิบ
     
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Bike for Dad 2015
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**
อบต.ม่วงสามสิบสัญจร 2559
อบต.ม่วงสามสิบสัญจร 2559
วันเด็กแห่งชาติ ปี2559
วันเด็กแห่งชาติ ปี2559
วันลอยกระทง 2558
วันลอยกระทง 2558
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560(เชิงรุก)
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560(เชิงรุก)
โครงการอัศวิน มอก.
โครงการอัศวิน มอก.
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน
วันผู้สูงอายุ 2558
วันผู้สูงอายุ 2558
กีฬา อบต.ม่วงสามสิบ ต้านยาเสพติด 2558
กีฬา อบต.ม่วงสามสิบ ต้านยาเสพติด 2558
วันเด็กแห่งชาติ ปี2558
วันเด็กแห่งชาติ ปี2558
กระดานข่าว ถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กระดานถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามข้อมูลต่างๆ กับทางองค์การบริหารส่วนตำบล แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ อบต. ร่วมสรรสร้างและพัฒนาอย่างสร้างสรร โดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
กระทู้ โดย เมื่อ อ่าน ตอบ
ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ อบต.ม่วงสามสิบ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๘:๒๙:๐๐ น. 353 1

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี